top of page

Prosjekter for perioden 2024-2028

Hovedsatsing:

 

- Lønn til en legespesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp fra 2024 - 2028.

Sykehuset hadde i 2022 totalt 1706 fødsler hvorav 350 keisersnitt. De har per oktober 2023 ingen spesialistlege ved fødeavdelingen, men med hjelp av midler fra oss ansetter de nå en spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer fra 1.november.

Kostnader: 20 000 Euro pr år. Prosjektet dekker fullt ut lønn i 2 år, og deretter er det avtakende de neste 3 år.

Andre satsingsområder:

 

- Rogaland legeforening vil arrangere Kurs i tropemedisin og infeksjonssykdommer i mars 2024

Kurset har vært arrangert 4 ganger. Siste gang i 2017. Det har vært pause pga pandemien, men nå tas det opp igjen. Se kurskatalog for legeforeningen.

Kostnader: Ingen

 

- Korttidsopphold av norske sykehusspesialister ved sykehuset fra 2024

Norske leger med forskjellige spesialiteter kan tenke seg i bidra med faglig kompetanse til sykehuset. Man vil utvikle en modell for dette i løpet av 2024. Her må legen betale for reisen selv, men HPNV vil legge til rette for oppholdet og sykehuset i Ngaoundéré vil betale for losji og opphold.

Kostnader. Ingen

 

- Digital undervisning eller fjernundervisning fra 2024

Det er godt internett ved sykehuset som åpner for digital kommunikasjon.

Dette er et område som man ønsker å utvikle for gjensidig læring og fagutvikling.

Kostnader. Muligens noe utstyr ute. Størrelsesorden 1-2000 euro

Prosjektene vil bli evaluert og justert årlig og nye prosjekter vil bli vurdert.

bottom of page