top of page

Bli giver!

Det er flere måter du kan gi til prosjektet.

Alle innsamlede midler går via Det norske misjonsseskaps givertjeneste (NMS), og blir videreformidlet til prosjekter ved sykehuset i Ngaoundere (HPN) i samarbeid med HPN's venner. Ca 10% går til administrasjonsutgifter (dels til NMS, dels til kirken/sykehuset i Ngaoundere). 

Vipps #130147

Gi en engangssum på vipps, #130147. 

Ved å bruke Vippsnummeret går pengene direkte til "NMS Sykehusets venner Kamerun"

Fast giver/avtalegiro

Bruk lenken nedenfor.

https://nms.profundo.no/gi-sykehusetsvenner-kamerun

 

På denne siden til NMS kan du " Gi gave" eller "Bli giver". Velger du "Bli giver" får du anledning til å opprette avtalegiro og bli fast giver. Pengene vil da gå til "NMS Sykehusets venner Kamerun".

Ved å bli fast giver får du ved årets slutt tilsendt oversikt over hvor mye du har gitt, og du får skattefradrag for det. Du trenger ikke bruke prosjektnummer når man bruker denne lenken.

BEDRIFTER kan også få tilsendt faktura fra NMS  på avtalt beløp som de vil gi til dette prosjektet.

Vårt prosjektnummer 421402 (lønn til gynekologstilling).

Gaver til utstyr ved sykehuset

Vi samler inn egne midler til nytt ultralydapparat til bruk på kvinneklinikken. Etterhvert trengs også nytt vacuum-sug til bruk ved fødsler, instrumentbrikker til operasjoner, etc. HPNV og sykehusets ledelse prioriterer utstyr når det er penger til dette formål på konto.

Gaver til ultralydapparat gis til: Konto nr 8220.02.85057 (NMS sitt vanlige givernummer) Merkes med Prosjekt nr 421 406 (Equipment Ngaoundere Hospital)) 

BEDRIFTER kan også få tilsendt faktura fra NMS  på avtalt beløp som de vil gi til dette prosjektet.

bottom of page