top of page

Om oss

Hôpital Protestant Ngaoundérés venner  (HPNV)

Hôpital Protestant Ngaoundérés venner (HPNV) består av en gruppe leger i Norge som ønsker å støtte Hôpital Protestant Ngaoundéré (HPN). Støttegruppen har en styringsgruppe på 5 leger (Hans Petter Torvik, Arne Heggheim, Anne Marie Watsend, Rune Slettbakk og Rolf Bergseth), og en større ressursgruppe som består av styringsgruppen og ytterligere 5 leger ( Frode Øen, Jon Øystein Bergseth, Magnus Bjørkavoll- Bergseth, Trygve Steinnes og Aasmund Heggheim).

 

Vi ønsker å bidra til å styrke drift og kvalitet på arbeidet ved Hôpital Protestant Ngaoundéré (HPN); et distriktsykehus i Ngaoundéré, Kamerun, gjennom økonomisk og faglig bistand. Sykehuset er drevet av den evangelisk- luterske kirken i Kamerun (EELC). 

 

HPNV er en støtteforening til Det Norske Misjonsselskap (NMS). Innsamlede midler går via Det Norske Misjonsselskaps givertjeneste, og forvaltes i samarbeid med sykehuset i Ngaoundéré og støttegruppen.

Målsetting for HPNV

Styrke driften av HPN ved å styrke kvaliteten på arbeidet. Med kvalitet forstås:

 • Tjenester i tråd med god medisinsk praksis

 • Trygge og sikre helsetjenester

 • Tilgjengelig tjenester og ivaretakelse av ressurssvake pasienter

 • Ressursene utnyttes på en effektiv måte slik at HPN blir selvfinansierende

 • I tråd med EELC’s diakonale arbeid
   

Vi ønsker å nå disse målene ved økonomisk og faglig støtte til:

 • Lønninger av medisinsk personell

 • Medisinsk kompetanseoppbygging ved

  • Kurs for ansatte og andre leger ved sykehuset

  • Digital undervisning og veiledning

  • Legge til rette for dugnad for norske leger ved sykehuset

  • Målretta etterutdanning av leger eller sykehusets ledere i Kamerun eller utenlands

  • Annet etter vedtak i Styringsgruppa

 • Kjøp av utstyr, medikamenter, reagenser etc

 • Vedlikehold og fornying av lokaler

 • Administrativ støtte og en diskusjonspartner for utvikling av sykehuset

Kontakt oss

Din melding er sendt!

bottom of page