top of page

Stor giverglede i Norge og USA har gitt 2 nye ultralydapparater ved HPN.Det var stor glede ved sykehuset da de mottok et nytt ultralydapparat fra NMS - Sykehusets venner i Kamerun (HPNV). "Dette apparatet vil være til uvurderlig hjelp for jordmor og meg" sier nyansatt fødselslege Christian Nzentem.


Det øverste bildet viser Rolf Bergseth på vegne av HPNV som overleverer ultralydapparatet til gynekolog Dr. Christian Nzentem (midten), og Dr Oliver T. Doka (høyre). Etter overtakelsen var det seremoni i sykehuskapellet etter morgenbønnen, hvor apparatet ble bedt for.


Det gamle ultralydapparatet på fødeavdelingen var helt ubrukelig, så da HPNV fikk et godt tilbud på et brukt apparat til 65000kr slo man til. Leverandør gav lang betalingstid, og nå har vi samlet inn ca 55000kr til å betale for dette apparatet. Mange har vært bidratt med midler til dette ultralydapparatet. Sykepleiernes Misjonsring 20000kr, Klepp Rotary 10000kr, Klepp Sanitetskvinner 5000kr, og leger i Kristelig legeforening og andre enkeltgivere rundt 20000kr. Stor takk til alle! Vi er nesten i mål. Helt fantastisk.


Hôpital protestant Ngaoundéré(HPN) har siden nyttår fått 2 nye ultralydapparat. NMS- Sykehusets venner i Kamerun (HPNV) har som sagt gitt et til fødeavdelingen, og så har Global Health Ministry (GHM), USA, gitt et avansert apparat til røntgenavdelingen. På det nederste bildet er det en av radiografene ved HPN som stolt viser fram det nye apparatet fra USA. Dette er et meget avansert apparat som kan brukes til mange ulike ultralydundersøkelser, også til undersøkelse av hjertet. Radiografen har hatt opplæring av røntgenleger, og er flink i sitt fag. HPN har siden nyttår forbedret stort sitt diagnostiske utstyr. Det vil lette arbeidet for særlig legene ved sykehuset, og kvaliteten på diagnostikk og behandling vil bli bedre.


For HPNV er det meget gledelig at GHM også støtter så sterkt opp om sykehuset med store gaver. I april ventes en kontainer fra dem med diverse utstyr. Mens HPNV først og fremst satser på lønn til gynekolog og et faglig samarbeid, så satser GHM mer på utstyr til sykehuset. Slik kan vi utfylle hverandre i utvikling av HPN.


Comentários


bottom of page