top of page

Jule- og nyttårshilsen

Oppdatert: 26. des. 2023

Det har vært et spennende år med oppstart av et nytt prosjekt; NMS - Sykehusets venner i Kamerun eller Hopital protestant Ngaoundéré (HPNV). Nå er alle formalia på plass og dette er nå et prosjekt som alle andre prosjekt i NMS med NMS garanti, samstundes som prosjektgruppen har en rådgiver rolle i faglige valg og økonomiske disponeringer. Det mener vi er en god måte å drive et prosjekt på, og prosjektet gir norske kollegaer som har interesse for misjon en ny arena hvor de kan bidra. Sykehuset har en viktig rolle i bekjempelse av fattigdom og minske sosiale ulikheter. Se gjerne filmen om igjen og lytt til Mme Fanta om sykehusets diakonale rolle.


Vi har 4 satsingsområder i 2024. Lønn til fødselslege, fjernundervisning/kollegastøtte, bistå ved kurs ved sykehuset for norske leger og kollegabistand ute. Vi er i gang med alle 4 allerede nå i desember.


Fødselslege Nzentem Christian har kommet godt i gang. Kollega Arne Heggheim har jevnlig kontakt i forhold til faglige behov og tilbakemeldingene er gode. Det blir kurs for norske leger ved sykehuset i mars 24. Kollegabistand er under pilotering. Vi har et spennende og ufordrende år foran oss.


Julebudskapet blir i advendstiden også fortalt på sykehuset, spesielt gjennom julespill om juleevangeliet slik det er skrevet i Luk. 2 med Josef, Maria, barnet i krybben, engelen, gjeterne og vismennene. Spilt i tropenatten med bål, sang og musikk. Pårørende og syke som kan delta sitter rundt omring i mørket og lytter.
Med dette ønsker prosjektgruppen alle en velsignet julhøytid og mange gode aktive dager neste år.


header.all-comments


bottom of page