top of page

Første dag for Dr. Nzentem Christian ved fødeavdelingen ved HPN


Det var stor begeistring blant ansatte og ledelse ved HPN da ny gynekolog var på plass i dag. Avdelingen har vært uten spesialist i gynekologi og obstetrikk i snart 1 år, Aktiviten har vært holdt i gang av allmennleger og ved utgangen av september var det over 1300 fødsler og noe over 200 keisersnitt. En spesialist vil gi de større trygghet i arbeidet, den faglige kvaliteten vil øke og nye behandlingstilbud vil bli gitt. Vi ønsker han lykke til i arbeidet. Han skal lønnes av innsamlede midler via HPNV.

Bildet av legen på sitt eget kontor øverst og nederste bildet er på vaktrommet på fødenComments


bottom of page